Algemene voorwaarden

Voorwaarden

Laatste update: 4 jan 2019


Deze Servicevoorwaarden (deze "Overeenkomst", "Voorwaarden") is tussen Yellowdesign ("wij", "ons", "Systeem", "Platform" of "Yellowdesign") en de persoon ("u", "Gebruiker "Of" Klant ") met behulp van onze services (" Services "of" Service "). Wij bieden u toegang tot ons systeem dat u helpt bij het maken van websites, het beheren van hun inhoud en maatwerk, evenals bij het hosten van diensten en domeinen. Hieronder staan ​​de algemene voorwaarden voor het gebruik van ons systeem. Ze zijn nodig om een ​​goede orde te behouden en ons en jezelf te beschermen.1. Een account makenOm toegang te krijgen tot het Systeem, moet u een naam, e-mailadres en een wachtwoord opgeven en akkoord gaan met de onderstaande voorwaarden en bepalingen, Privacybeleid en ons Addendum voor gegevensverwerking. U krijgt een unieke yellowdesign-URL voor elk van de websites die u maakt. Het is uw verantwoordelijkheid en de uwe alleen om de veiligheid van uw account en wachtwoord te beheren en te behouden. Als de door u verstrekte informatie niet waar is, onterecht is of in strijd is met onze voorwaarden, kunnen wij uw account opschorten of beëindigen. De e-mail die wordt gebruikt voor de registratie van het account, wordt beschouwd als de eigenaar van het account en heeft het recht om ons om assistentie te vragen met betrekking tot het account. U bent als enige verantwoordelijk voor de activiteiten van uw account, het onderhoud en de vertrouwelijkheid van de inloggegevens voor toegang tot dat account.U moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen als u weet of enige reden heeft om te vermoeden dat uw account of wachtwoord is gestolen, verduisterd of anderszins in gevaar is gebracht of in geval van een daadwerkelijk of vermoedelijk ongeautoriseerd gebruik van uw account.
2. Uw inhoud2.1. U bent verantwoordelijk voor alle inhoud op uw website, zoals afbeeldingen, video's, audiobestanden, ontwerpelementen, logo's, lettertypen, teksten en meer. Wij zijn niet verantwoordelijk voor uw inhoud. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor inhoud die verloren is gegaan door het gebruik van Yellowdesign, het is uw plicht om uw inhoud regelmatig te beveiligen en een back-up te maken. We controleren niet welke inhoud in een website is gebruikt en we kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor iemand die de algemene voorwaarden overtreedt, maar we hebben het recht om dergelijke schadelijke inhoud te verwijderen of zelfs accounts te beëindigen, als dat het geval is.
2.2. U bent eigenaar van alle intellectuele eigendommen die aan uw account zijn gekoppeld, zoals afbeeldingen, video's, audiobestanden, ontwerpelementen, logo's, lettertypen, teksten en alle andere materialen en bestanden die door u zijn gemaakt en die op uw website staan. U verleent hierbij Yellowdesign de niet-exclusieve, royalty-vrije, onveranderlijke, verwisselbare rechten op uw website-inhoud zodat wij u de Yellowdesign-services kunnen aanbieden.

2.3. We kunnen ervoor kiezen om uw website op onze website te markeren of te promoten voor marketing- of promotiedoeleinden. U verleent ons een eeuwigdurend, wereldwijd, royaltyvrij, niet-exclusief recht en licentie om elke versie van uw sites of een deel van uw sites te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot namen, handelsmerken, dienstmerken of logo's op uw sites, voor de beperkt doel van de marketing- en promotieactiviteiten van Yellowdesign. We kunnen bijvoorbeeld Uw sites weergeven op onze  Thema's pagina, in de sectie Klanten van onze sites of op onze sociale media-accounts. U doet afstand van enige claims tegen ons met betrekking tot morele rechten, artiestenrechten of andere soortgelijke wereldwijde rechten die u mogelijk heeft op uw Sites of namen, handelsmerken, servicemerken of logo's op Uw Sites en enig recht op inspectie of goedkeuring van een dergelijk gebruik. U kunt ervoor kiezen om niet te worden vermeld door contact met ons op te nemen via info@yellowdesign.nl. Deze sectie heeft geen invloed op uw rechten volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

3. Uw verplichtingen3.1. Je verklaart en garandeert dat je ten minste 16 jaar oud bent. Mensen jonger dan 16 jaar mogen onze diensten niet gebruiken.


3.2. Om de login-informatie van uw Yellowdesign-account veilig te houden


3.3. Om ons te allen tijde op de hoogte te houden van actuele, juiste en geldige persoonlijke informatie.


3.4. U bezit de rechten op alle inhoud die door u op uw website is geüpload, inclusief afbeeldingen, video's, audiobestanden, ontwerpelementen, logo's, lettertypen, teksten en alles wat u wel kunt gebruiken.


3.5. Het inhoudsmateriaal kan niet op een onwettige of schadelijke manier worden gebruikt.


3.6. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen als u onbevoegd gebruik van uw account opmerkt.


3.7. Uw inhoud mag op geen enkele manier illegaal, onwettig, bedreigend, beledigend, intimiderend, misleidend, vulgair of obsceen zijn en mag geen inbreuk maken op de wettelijke rechten van een persoon.


3.8. U mag geen ongevraagde berichten (SPAM) of onethische advertenties van dergelijke aard verzenden die op wat voor manier dan ook als "spam" of als schadelijk worden beschouwd.


3.9. Je mag geen virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere kwaadaardige code, bestanden of programma's uploaden die de functies en services van Yellowdesign kunnen onderbreken, vernietigen of beperken.


3.10. Je mag geen inhoud uploaden die zwendel bevat.


3.11. U mag de functies en stabiliteit van Yellowdesign niet proberen te hacken, breken of opheffen, of proberen het systeem op enigerlei wijze te misbruiken.


3.12. U mag het systeem niet gebruiken om zwendelwebsites en -promoties te maken met misleidende inhoud die bezoekers kan schaden of oplichting kan plegen.


3.13. U mag Yellowdesign niet gebruiken voor het distribueren, opslaan of op enige manier gebruiken van het systeem voor pornografische of inhoud voor volwassenen en voor services.


 3.14. U verklaart en garandeert dat uw gebruik van de Services niet in strijd is met de wet, inclusief maar niet beperkt tot toepasselijke export- of importcontroles en voorschriften en sancties.


3.15. U kunt op geen enkele manier proberen de reputatie van Yellowdesign en hun partners te schaden door schadelijke opmerkingen, onware en misleidende informatie over het product of enige vorm van opzettelijke schade aan de reputatie van Yellowdesign achter te laten.3.16. U erkent en gaat ermee akkoord dat als u redelijkerwijs schuldig wordt bevonden aan het overtreden van een van deze regels en verplichtingen, dit kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account zonder restitutie voor de diensten waarvoor al is betaald. Het is mogelijk ook verboden om een ​​account in het systeem te hebben.

4. Services van derdenOnze Services zijn geïntegreerd met verschillende services van derden ("Services van Derden") voor specifieke doeleinden die u kunt gebruiken tijdens het gebruik van Yellowdesign. Een voorbeeld van dergelijke services is de betalingsverwerker die wordt gebruikt om de betalingen voor uw abonnementen te innen. Deze Services van Derden hebben mogelijk hun eigen voorwaarden en beleid en uw gebruik ervan zal worden beheerst door die voorwaarden en dit beleid. We hebben geen controle over Diensten van Derden en we zijn niet aansprakelijk voor Diensten van Derden of voor enige transactie die u met hen aangaat, of voor wat zij doen. Uw veiligheid bij het gebruik van diensten van derden is uw verantwoordelijkheid. U stemt er ook mee in dat wij, op elk moment en naar eigen goeddunken, en zonder enige kennisgeving aan u, de toegang tot of verwijdering van Diensten van Derden kunnen opschorten, uitschakelen. We zijn niet aansprakelijk jegens u voor een dergelijke opschorting, uitschakeling of verwijdering, inclusief maar niet beperkt tot enig verlies van winst, inkomsten, gegevens, goodwill of andere immateriële verliezen die u als gevolg hiervan kunt ondervinden (behalve waar dit door de toepasselijke wetgeving is verboden).

5. GebruikersinhoudDe sites die met Yellowdesign zijn gemaakt, kunnen gebruikerscontent bevatten die in strijd is met het toegestane gebruik van het platform ("3.Uw verplichtingen"). We onderschrijven dergelijke inhoud niet of steunen deze niet. We zijn geen uitgever van, en we zijn niet aansprakelijk voor, alle gebruikerscontent die door u of andere gebruikers is geüpload, gepost, gepubliceerd of anderszins beschikbaar gesteld via de Services. U bent verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen om uzelf en uw computer of netwerk te beschermen tegen Gebruikersinhoud die via de Services wordt geopend. Alle dergelijke inhoud die wordt gedetecteerd of aan ons wordt gerapporteerd, wordt verwijderd als een schending van het toegestane gebruik van de Services.
6. Wat wij bieden en onze rechtenYellowdesign biedt een website-opbouwsysteem, sjablonen (thema's), websitehosting van een derde bedrijf en domeinregistratie van een derde partij. De afbeeldingen die worden gebruikt voor het maken van de mockup-thema's worden vrijgegeven onder Creative Commons CC0 (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en). Yellowdesign heeft geen rechten op afbeeldingen die worden gebruikt voor het maken van de thema's.We hebben het recht om op elk gewenst moment onderdelen of alle services en functionaliteiten te wijzigen om onderdelen of alle services en functionaliteiten te verwijderen of op te schorten. We hebben het recht om de toegang tot uw account op te schorten of te beëindigen voor onderdelen of alle diensten en wijzig de in aanmerking komende criteria voor het gebruik van de Services.HTTPS-certificaten worden naar elk correct verbonden domein verzonden naar een website op Yellowdesign. U hebt geen optie om de HTTPS-certificaten uit te schakelen, deze worden automatisch toegewezen aan nieuwe domeinen die zijn verbonden met Yellowdesign.
7. ProefabonnementYellowdesign biedt een 14-daagse proefversie voor alle nieuw gemaakte websites en u kunt de services volgens de Overeenkomst gebruiken gedurende de periode van die 14 dagen. Na afloop van die 14 dagen wordt de website niet-actief (verlopen) totdat de gebruiker zich abonneert op de betaalde Yellowdesign-services. Proefperiode is toegestaan ​​voor u, de Gebruiker, om een ​​website te kunnen testen en creëren voor uw controle voordat u een betaald abonnement aangaat. Yellowdesign heeft het recht om proefabonnementen op elk moment en om welke reden dan ook te beëindigen of te annuleren. We kunnen de inhoud van een proef of verlopen website zonder kennisgeving verwijderen. We kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor verwijderde inhoud van een website gebouwd met Yellowdesign.

8. Servicekosten


 

8.1. Servicekosten zijn van toepassing bij de ondertekening van de betaalde services van Yellowdesign die maandelijks of jaarlijks kunnen plaatsvinden.

8.2. Alle kosten zijn in Euro's of USD en zijn exclusief alle belastingen en u bent verantwoordelijk voor de betaling daarvan. Yellowdesign is niet aansprakelijk voor belastingen of vergoedingen die verband houden met commerciële producten.

8.3. De betaling voor de toepasselijke vergoeding is voorafgaand aan uw abonnementsperiode volgens de Overeenkomst.

8.4. U kunt op elk moment upgraden of downgraden. Als u een upgrade uitvoert, wordt het verschil tussen de twee abonnementsplannen voor de extra services in rekening gebracht. Downgrade-terugbetalingen zijn alleen van toepassing voor jaarabonnementen, tot 14 dagen na het afsluiten van het abonnement. Er zijn GEEN restituties voor maandelijkse downgrades. Als u uit een jaarabonnement downgradet, wordt een berekend bedrag aan u terugbetaald op basis van de werkelijke servicekosten van de twee abonnementsdiensten. Downgraden kan leiden tot verlies van informatie en diensten als gevolg van het verschil tussen de paketen/plannen.

8.5. Restituties zijn alleen toegestaan ​​voor jaarabonnementen en tot 14 dagen nadat het abonnement is gemaakt. Als een dergelijke terugbetaling door de Gebruiker wordt gedaan, krijgt hij het volledige bedrag terugbetaald dat hij heeft betaald. Het terugbetalingsbedrag kan onderworpen zijn aan overdrachtsbelastingen die voor de kosten van de Gebruiker zijn en worden overgemaakt naar de kaart die wordt gebruikt voor het betalen van de initiële abonnementskosten. Restituties zijn NIET van toepassing voor "Combo Deals" of "Exclusive Deals" (ontwerp op maat en ontwikkeling).

8.6. Als een aangepast domein wordt geclaimd met een jaarabonnement en de klant zijn diensten annuleert in de 14 dagenteruggaveperiode, wordt het volledige bedrag van het domein afgetrokken van het terugbetaalde bedrag.

8.7. Aan het einde van een contractperiode worden de services automatisch verlengd voor dezelfde periode totdat EXPLICIET door de gebruiker wordt geannuleerd. Annulering dient te geschieden via het systeem en ten minste 24 uur vóór het einde van de contractperiode. Als u uw services of de automatische verlenging wilt annuleren, doet u dit door naar Dashboard -> Facturering te gaan en daar de gewenste optie te selecteren.

8.8. Als u Yellowdesign-abonnementsservices aanschaft, gaat u akkoord met Yellowdesign en diensten van derden om uw creditcard- / bankpasgegevens te gebruiken en op te slaan. U geeft ons toestemming om alle Yellowdesign-services die u kunt kopen en eventuele toepasselijke belastingen die zijn verbonden aan de betaalkaartdiensten, in rekening te brengen. U vergoedt ons alle incassokosten en rente voor achterstallige bedragen. Als de betaalkaart vervalt of u ons geen nieuwe betaalkaart verstrekt en uw abonnement ook niet annuleert, geeft u ons toestemming om verder te gaan met de facturering en blijft u verantwoordelijk voor niet-geïnde vergoedingen.

8.9. U bent verantwoordelijk voor het eerlijke gebruik van uw website en u kunt worden aangeklaagd voor abnormaal server- of verkeersgebruik op onze onbeperkte abonnementsplannen. Er worden kosten in rekening gebracht voor de bronnen die door uw website worden gebruikt.

8.10. Chargebacks - Als u contact opneemt met uw bank of creditcardmaatschappij om ons de betaling van alle verschuldigde kosten te weigeren, terug te vorderen of anderszins ongedaan te maken ("Chargeback"), kunnen wij uw account automatisch beëindigen. We behouden ons het recht voor om een ​​Chargeback te betwisten.
9. Service AnnuleringAls u zich niet houdt aan de voorwaarden van Yellowdesign of de verschuldigde kosten betaalt, geeft u Yellowdesign het recht om uw accountdiensten en website te annuleren of op te schorten. U kunt uw diensten op elk moment annuleren, zonder vragen. Wij worden op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden voor eventuele schade en verliezen als gevolg van annulering van diensten.
10. BeëindigingWij behouden ons het recht voor om uw gebruik van of toegang tot, delen of alle Diensten of hun functionaliteit te allen tijde en zonder kennisgeving te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, te beperken of uit te schakelen.


U kunt uw diensten op elk moment en zonder reden beëindigen volgens de annuleringsprocedures.


Als de voorwaarden van de Overeenkomst worden gewaardeerd, kan dit leiden tot boetes of onmiddellijke beëindiging van diensten zonder enige terugbetaling van de betaling.


Bij beëindiging heeft Yellowdesign het recht om alle bestanden, gegevens of informatie in verband met het beëindigde account te verwijderen.
11. DomeinenMet een abonnement op een jaarabonnement komt u in aanmerking om een ​​gratis aangepast domein te claimen (alleen voor het eerste jaar van het jaarabonnement). Alle domeinen worden u aangeboden door externe bedrijven die met ons samenwerken om een ​​dergelijke service te bieden, in dit geval godaddy, Inc. Door een domein te claimen, stemt u in met de algemene voorwaarden van het domeinregister (https://www.godaddy.com) en onze deelname aan de aankoop van het domein.Als u een teruggave uitvoert en een gratis aangepast domein claimt, worden de kosten voor de specifieke domeinaankoop in rekening gebracht. De kosten worden van het terugbetalingsbedrag afgetrokken. Het overdragen van een domein kan onderworpen zijn aan verdere kosten van de externe domeinaanbieder.U bent de wettelijke en rechtmatige eigenaar van het geregistreerde domein. Uw domeinregistratie wordt automatisch verlengd met elke jaarlijkse betaling volgens ons tariefplan, tenzij geannuleerd door het admin panel of door contact op te nemen met een ondersteuningsvertegenwoordiger van Yellowdesign.Zodra een register van een domein is aangemaakt, is het definitief en kan er geen terugbetaling of wijziging van domeinen plaatsvinden.

12. GARANTIE EN DISCLAIMERYellowdesign zal redelijke inspanningen leveren die in overeenstemming zijn met de geldende industriestandaarden om de Services op een manier te onderhouden die fouten en onderbrekingen in de Services tot een minimum beperkt en de Implementatieservices op een professionele en vakbekwame manier uitvoert. Diensten kunnen tijdelijk niet beschikbaar voor gepland onderhoud of ongeplande noodonderhoud zijn, hetzij door Simvoly of door externe leveranciers, of als gevolg van andere oorzaken buiten de redelijke controle van Yellowdesign, maar Yellowdesign zal zich redelijkerwijs inspannen om van tevoren schriftelijk of per e- mail van een geplande onderbreking van de service. YELLOWDESIGN GARANDEERT ECHTER NIET DAT DE DIENSTEN ONONDERBROKEN OF FOUTVRIJ ZULLEN ZIJN; NOCH DOET HET ELKE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN. TENZIJ UITDRUKKELIJK UITEENGEZET IN dit hoofdstuk worden de Diensten en implementatiediensten AANGEBODEN “AS IS” EN Yellowdesign geen enkele garantie, expliciet of impliciet, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET INBREUK.

13. VRIJWARINGVoor zover wettelijk toegestaan, gaat u akkoord met vrijwaren Yellowdesign en haar relaties en haar en hun bestuurders, functionarissen, werknemers en agenten van en tegen alle schade, verliezen, aansprakelijkheden, kosten, claims, eisen, boetes, prijzen en kosten van welke aard dan ook (inclusief maar niet beperkt tot redelijke honoraria en kosten voor advocaten) die voortvloeien uit of verband houden met: (a) uw schending van deze overeenkomst; (b) uw gebruikersinhoud, uw sites en uw e-commerce; (c) eventuele claims van, namens of tegen uw Eindgebruikers; (d) uw overtreding van enige wet of regelgeving of de rechten of goede naam van een derde partij; en (e) eventuele claims van belastingautoriteiten in elk land met betrekking tot uw e-commerce-activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot uw verkopen aan individuele consumenten (inclusief verkoop op afstand) en andere activiteiten waarvoor Yellowdesign hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld. Uw vrijwaringsverplichtingen uit hoofde van deze sectie zijn niet van toepassing op de omvang die rechtstreeks wordt veroorzaakt door onze schending van deze overeenkomst of, indien u een EU-consument bent, voor zover de gevolgen niet redelijkerwijs te voorzien waren.

14. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEIDU erkent en accepteert dat voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, in geen geval wenst Yellowdesign en haar relaties en haar en hun bestuurders, functionarissen, werknemers en agenten aansprakelijk zijn met betrekking tot alle claims die voortvloeien uit of in verband met de Services of deze Overeenkomst voor: (a) enige indirecte, speciale, incidentele, exemplarische, bestraffende of gevolgschade; (b) enig verlies van winsten, inkomsten, gegevens, goodwill of andere immateriële verliezen; (c) enige schade met betrekking tot uw toegang tot, gebruik van of onvermogen tot toegang tot of gebruik van onderdelen, sommige of al uw Account, Uw Sites of delen van of alle Diensten, inclusief maar niet beperkt tot onderbreking van gebruik of stopzetting of wijziging van enige aspect van de Services; (D) schade met betrekking tot onbeschikbaarheid, afbraak, verlies, corruptie, diefstal, ongeoorloofde toegang of ongeoorloofde wijziging van, enige inhoud, informatie of gegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers inhoud en uw e-commerce data; (e) Gebruikerscontent of ander gedrag of inhoud van een gebruiker of een derde partij die de Services gebruikt, inclusief maar niet beperkt tot lasterlijk, aanstootgevend of onwettig gedrag of inhoud; of (f) Services van derden of sites van derde partijen waartoe toegang wordt verkregen via de Services.U erkent en gaat ermee akkoord dat deze aansprakelijkheidsbeperkingen zijn overeengekomen risicovermeldingen die gedeeltelijk de tegenprestatie vormen voor de diensten van Yellowdesign aan u, en dergelijke beperkingen zijn van toepassing zelfs als Yellowdesign op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verplichtingen.

15. Aanpassingen
Aanpassingen van de Service. Yellowdesign kan wijzigingen en wijzigingen aanbrengen aan de bestaande diensten of componenten en zal redelijke inspanningen leveren om al zijn klanten op de hoogte te stellen van die wijzigingen. De wijzigingen zijn van kracht op de datum van de wijziging. Yellowdesign is niet aansprakelijk voor wijzigingen en acties van externe services.


Wijzigingen in de overeenkomst en de vergoedingen kunnen optreden. U ontvangt een melding voordat deze wijzigingen worden toegepast op uw account. Als u dergelijke kosten weigert of niet betaalt, zullen wij uw abonnement opzeggen.

16. DIVERSENIndien enige bepaling van deze Overeenkomst niet-afdwingbaar of ongeldig wordt bevonden, zal deze bepaling worden beperkt of geëlimineerd tot het minimum dat noodzakelijk is, zodat deze Overeenkomst anders volledig van kracht en uitvoerbaar en afdwingbaar blijft. Deze Overeenkomst is niet toewijsbaar, overdraagbaar of in sublicentie te geven door de Klant behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van Yellowdesign. Yellowdesign mag haar rechten en verplichtingen onder deze Overeenkomst zonder toestemming overdragen en toewijzen. Deze Overeenkomst is de volledige en exclusieve verklaring van het wederzijds begrip van de partijen en vervangt en annuleert alle eerdere schriftelijke en mondelinge overeenkomsten, mededelingen en andere afspraken met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst, en dat alle ontheffingen en wijzigingen schriftelijk moeten zijn ondertekend door beide partijen, tenzij anders aangegeven in deze voorwaarden. Er is geen agentschap, partnerschap, joint venture of werk gecreëerd als resultaat van deze Overeenkomst en de Klant heeft geen enkele autoriteit om Yellowdesign in enig opzicht te binden. Bij elke actie of procedure om rechten onder deze Overeenkomst af te dwingen, heeft de winnende partij het recht om kosten en advocatenkosten te verhalen. Alle kennisgevingen onder deze Overeenkomst zullen schriftelijk gebeuren en worden geacht naar behoren te zijn gegeven bij ontvangst, indien persoonlijk afgeleverd; wanneer de ontvangst elektronisch wordt bevestigd, indien verzonden per fax of e-mail; de dag nadat deze is verzonden, indien verzonden voor levering de volgende dag door een erkende nachtdienst; en bij ontvangst, indien verzonden per aangetekende of aangetekende post, wordt een retourontvangst aangevraagd.
Bekijk gegevens
Uitverkocht